Archive for Lipiec, 2013

O indeksach giełdowych

Zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie inwestowania na giełdzie powinniśmy poznać kilka elementarnych zagadnień. Jednym z nich są indeksy giełdowe. Z pewnością każdy, kto zamierza inwestować na giełdzie powinien chociaż trochę orientować się w tematyce indeksów giełdowych. Indeks giełdowy to nic innego jak wartość, którą oblicza się na podstawie wyceny akcji określonych spółek, które notowane są […]

Inne rodzaje papierów wartościowych

Kiedy rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie zazwyczaj mamy na myśli akcje. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że spółki mogą wydawać nie tylko akcje, ale również kilka innych rodzajów papierów wartościowych. Warto więc w kilku słowach je omówić. Do innych papierów wartościowych, które mogą być emitowane przez spółki zalicza się świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie […]

Prawa przysługujące z akcji

Inwestowanie na giełdzie wymaga poznania szeregu informacji, które mogą okazać się nam przydatne. Wśród nich znajdują się między innymi te, które dotyczą praw przysługujących z akcji. Generalnie prawa te dzieli się na dwa rodzaje. Wyróżnia się więc prawa majątkowe oraz prawa organizacyjne. Te ostatnie określa się również mianem korporacyjnych. Wśród praw majątkowych wyróżnia się prawo […]

Różne rodzaje akcji

Zanim przystąpimy do inwestowania na giełdzie powinniśmy wiedzieć jakie rodzaje akcji możemy wybrać. Wskazuje się obecnie na kilka ich rodzajów. Wyróżnia się więc akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, założycielskie. Akcje imienne wiążą się ze wskazaniem w dokumencie akcji osoby (fizycznej lub też prawnej), której przysługują określone uprawienia związane z posiadaniem akcji. Tego […]

O emisji akcji

Wśród zagadnień związanych z inwestowaniem na giełdzie znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi emisji akcji. Z pewnością warto poświęcić im przynajmniej kilka słów gdyż ich znaczenie jest naprawdę ogromne. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji. Jest to emisja założycielska oraz tak zwane kolejne emisje. Emisja założycielska ma związek z tworzeniem nowej spółki. To bowiem […]

Kilka słów o akcjach

Rozmawiając o inwestowaniu na giełdzie trzeba zacząć od kwestii najbardziej podstawowych a więc omówienia tego, czym są akcje. Terminem tym określa się papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa dwojakiego rodzaju: majątkowe oraz niemajątkowe. Prawa te są wynikiem tego, że akcjonariusz bierze udział w spółce akcyjnej. Aby akcja została uznana przez prawo musi zostać spisania […]

Giełda Papierów Wartościowych

Jeżeli rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie to z całą pewnością powinniśmy pamiętać również o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to instytucja o charakterze publicznym. Jej celem jest zapewnienie możliwości obracania papierami wartościowymi przez tych, którzy są tym zainteresowani. Do papierów wartościowych zalicza się między innymi akcje, obligacje oraz prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w […]

Czas trwania obligacji

Rozmawiając o obligacjach z całą pewnością warto poruszyć kwestie związane z czasem trwania obligacji. Z całą pewnością jest to jeden z ważniejszych terminów, który związany jest właśnie z obligacjami. Czas trwania obligacji określa się również mianem duracji obligacji. Jeżeli będziemy znali czas trwania obligacji to będziemy mogli wykorzystać go w wielu niezwykle ważnych dla nas […]

O podziale obligacji

Jeżeli rozmawiamy o obligacjach z pewnością powinniśmy również wspomnieć o tym jak one się dzielą. Obecnie wskazuje się na sześć rodzajów obligacji. Obligacje można dzielić z uwagi na następujące kryteria: rodzaj emitenta, okres wykupu, wartość nominalna i oprocentowanie obligacji, wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego. Jeżeli skoncentrujemy się na podziale obligacji z uwagi […]

Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie

Jeżeli dysponujemy gotówką, którą chcemy zainwestować w nadziei, że uda się nam ją pomnożyć możemy zdecydować się na inwestowanie na giełdzie. Zanim jednak je zaczniemy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem. Jeżeli już zdajemy sobie z tego sprawę i nie obawiamy się straty możemy przystąpić do pierwszego […]